Advertisements

Arkiv for denne forfatteren

Anders Prydz Cameron

Anders Prydz Cameron er seniorrådgiver hos Barneombudet. Han er prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt.

Flyktningbarn skal ikke fengsles i forbindelse med retur

I disse dager behandler Stortinget et forslag om klarere regler om fengsling av barn etter utlendingsloven. Barneombudet mener det ikke bør finnes en slik fengslingsmulighet. 

Advertisements