Advertisements

Arkiv for denne forfatteren

Faktisk.no

Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Nei, asylsøkere får ikke maks pensjon uten å ha løftet en finger

FAKTASJEKK: Alt i denne påstanden er feil. Asylsøkere har ikke rett på pensjon fra folketrygden.

Advertisements

Er det riktig at elbiler bare har små – om noen – miljøfordeler?

Nei, det er faktisk helt feil at elbiler bare har små – om noen – miljøfordeler. For å vurdere hvorvidt elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler, må man se på hvor mye bilene forurenser gjennom hele livsløpet. Selv dersom man stiller inn energimiksen til kun å komme fra kull, er utslippene fra elbilene og hybridbilene fortsatt i snitt langt lavere enn for fossilbilene, skriver Faktisk.no.