Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål så viktig

Som lærer har jeg mulighet til å påvirke elevers og læreres tenkning og gjøre de oppmerksomme på problemer av stor betydning, og som angår planeten vår.

Advertisements